A team of surgeons

                                                                                                                                                                                                                                               

Prezantasyon an kreyòl

Prezantasyon an Kreyòl pou pèmèt plis moun konprann maladi yo.

Phlegmon2
Flegmon pye a

Anpitasyon ki lye avèk flegmon pye a reprezante apeprè 4.5% de tout operasyon ki fèt nan sèvis chiriji. Li enpòtan pou nou fè anpil prekosyon ak maladi sila.

Wilms
Timè Wilms la

Li reprezante 6% de tout timè ren ki rive lakay timoun. Timoun wa yo plis frappe. Yo wè l’ plis lakay tifi yo.

Oip
Apendisit egi

Apendisit se yon enflamasyon apendis ileo-cæcal la.Se ijans operasyon nan vant ki pi popilè.